به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


اوّلين كتاب ها در موضوع غدير

سه كتاب را بايد به عنوان اولين كتاب هايى نام برد كه ماجراى غدير را ثبت كرده اند:
1. 'كتاب على عليه السلام'، كه نوشته اميرالمؤمنين عليه السلام از املاى پيامبر صلى اللَّه عليه و آله است. شخصى بنام 'معروف' خدمت امام باقر عليه السلام رسيد و داستان غدير را به نقل از ابى الطفيل براى حضرت نقل كرد. حضرت آن را تأييد كرد و فرمود: 'اين مطلب را در كتاب على عليه السلام ديده ايم و نزد ما صحيح است'.
[ بحار الانوار: ج 37 ص 121 ح 15. عوالم: ج 3:15 ص 44. ] اين كتاب از ودايع امامت است كه جز معصومين عليهم السلام كسى به آن راه ندارد.
2. اولين كتاب از تأليفات بشرى كه مسئله ى غدير را در خود ثبت كرده 'كتاب سليم بن قيس هلالى' است. اين كتاب كه در سالهاى اوليه بعد از رحلت پيامبر صلى اللَّه عليه و آله تأليف شده و مؤلف آن در سال 76 هجرى درگذشته، دور از چشم غاصبان خلافت در موارد مختلف آن مسئله ى غدير را آورده و حتى در يك حديث مستقل ماجراى غدير را بطور كامل منعكس نموده است. اين يادگار هزار و چهارصد ساله هم اكنون موجود است و بارها چاپ شده است.
3. اولين كتاب مستقلى كه درموضوع غدير تأليف شده، به نام 'خطبةالنبى صلى اللَّه عليه و آله' از عالم بزرگ ادبيات عرب، خليل بن احمد فراهيدى متوفاى سال 175 است كه خطبه ى مفصل پيامبر صلى اللَّه عليه و آله در غدير را در آن آورده است.