به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


تبليغ گسترده ی غدير با فرهنگ مكتوب

در يك نگاه به فرهنگ مكتوب غدير، جلوه هاى آن را به صورت هاى مختلفى مى بينيم. گذشته از كتابهاى بزرگ و كوچك، به صورت جزوه ها، بروشورها، مقالات، مجلات و روزنامه ها، برنامه هاى علمى كامپيوترى، خطاطى هاى زيبا در كاشى ها و تابلوها و به صورت كارت و پوستر جلوه كرده است.
اين روند هر ساله اوج بيشترى از خود نشان مى دهد، و در ظل عنايت حضرت بقيةاللَّه الاعظم عجل اللَّه فرجه تأثير عميق خود را در ابلاغ پيام غدير به اثبات رسانده است.