به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


اتمام حجت پيامبر اکرم صلى اللَّه عليه و آله با غدير

1. چادرنشينى از اطراف مدينه از حضرت پرسيد: حاجيان قوم من خبر آورده اند كه در غدير خم اطاعت على را واجب كرده اى. آيا اين از جانب خدا بوده است؟ فرمود: 'خدا آن را واجب كرده، و اطاعت او را بر اهل آسمان و زمين واجب نموده است'. [ بحارالانوار: ج 40 ص 54 ح 89. ]
2. حضرت در مدينه فرمود: 'روز غدير بهترين اعياد امت من است و آن همان روزى است كه خداوند به من دستور داد برادرم على بن ابى طالب را براى امتم منصوب نمايم'. [ بحارالانوار: ج 37 ص 109 ح 2. ]
3. حضرت در وصيت به اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود: '... من در روز غدير خم از مردم عهد و پيمان گرفته ام كه تو وصى و خليفه ى من و صاحب اختيار مردم پس از من هستى'. [ اثبات الهداة: ج 2 ص 111 ح 465. ]
4. از پيامبر صلى اللَّه عليه و آله منظور از 'مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ...' را پرسيدند. فرمود: '...هركس من صاحب اختيار اويم و نسبت به او از خودش صاحب اختيارترم على بن ابى طالب صاحب اختيار اوست و نسبت به او از خودش صاحب اختيارتر است و در برابر او برايش امرى نيست. [ اثبات الهداة: ج 2 ص 126 ح 535. ]