به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


اتمام حجت امام حسن علیه السلام با غدير

1. پس از شهادت اميرالمؤمنين عليه السلام و صلح امام حسن عليه السلام، معاويه وارد كوفه شد و قرار شد در مسجد كوفه آن حضرت و معاويه منبر بروند و مسئله ى صلح را براى مردم بيان كنند. پس از آنكه معاويه مطالب خود را گفت، امام حسن عليه السلام بر فراز منبر مطالبى در مظلوميت اميرالمؤمنين عليه السلام بيان كرد و فرمود: 'اين امت پدرم را رها كردند و با غير او بيعت كردند در حالى كه خودشان ديدند كه پيامبر صلى اللَّه عليه و آله پدرم را در روز غدير خم منصوب فرمود و به آنان دستور داد حاضرانشان به غائبان خبر دهند'. [ بحار الانوار: ج 10 ص 139. ]
2. روزى معاويه مجلسى تشكيل داد و بزرگان اصحاب خود را جمع كرد و امام حسن عليه السلام را دعوت كرد و اصحاب او آنچه مى توانستند به آن حضرت جسارت كردند و به پدر بزرگوارش اميرالمؤمنين عليه السلام ناسزا گفتند. امام حسن عليه السلام در پاسخ به آنان احتجاجات مفصلى درباره ى اميرالمؤمنين عليه السلام بيان كرد و از جمله فرمود: پيامبر صلى اللَّه عليه و آله در حالى كه بر فراز منبر بود على عليه السلام را فرا خواند و سپس با دستانش او را گرفت و فرمود: 'اَللَّهُمَّ والِ مَنْ والاهُ وَ عادِ مَنْ عاداهُ'. [ بحارالانوار: ج 44 ص 75. ]