به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


تقارن وقايعى با روز غدير

در آن روز از ايام سال كه مقارن با روز غدير بوده است وقايع بسيار مهمى در عالم خلقت و در تكوين جهان رخ داده، همانطور كه انبياء نيز برنامه هاى مهم خود را در اين روز انجام داده اند. اين به خاطر ارزشى است كه صاحب اين روز يعنى اميرالمؤمنين عليه السلام به آن داده است و حاكى از آن است كه واقعه اى مهمتر از آن در تاريخ عالم نبوده است كه سعى شده ساير وقايع با آن مقارن گردد و از مباركى اين روز طلب بركت و يُمن شود.

روزهاى حساس از تاريخ انبياء علیهم السلام

1. روز قبولى توبه ى حضرت آدم عليه السلام. [ بحارالأنوار: ج 37 ص 163. عوالم: ج 3:15 ص 212. ]
2. روزِ حضرت شيث، فرزند و وصى حضرت آدم عليهماالسلام. [ بحارالأنوار: ج 37 ص 163. عوالم: ج 3:15 ص 209. ]
3. روز نجاتِ حضرت ابراهيم عليه السلام از آتش. [ بحارالأنوار: ج 37 ص 163. عوالم: ج 3:15 ص 212 و 222. ]
4. روز نصب حضرت موسى عليه السلام حضرت هارون عليه السلام را. [ بحارالأنوار: ج 37 ص 163. عوالم: ج 3:15 ص 213. ]
5. روز حضرت ادريس عليه السلام. [ بحارالأنوار: ج 37 ص 163. عوالم: ج 3:15 ص 209. ]
6. روز حضرت يوشع بن نون وصى حضرت موسى عليهماالسلام. [ بحارالأنوار: ج 37 ص 163. عوالم: ج 3:15 ص 209. ]
7. روز نصب حضرت عيسى عليه السلام وصى خود شمعون را. [ عوالم: ج 3:15 ص 209 و 213. ]
بعضى از موارد فوق كه به صورت مبهم آمده و واقعه ى آن روز ذكر نشده به پيروى از متن حديث است و احتمالاً مربوط به روز مبعوث شدن ايشان به نبوت يا منصوب شدنشان به وصايت باشد.

عرضه ولايت اهل بيت علیهم السلام بر همه مخلوقات

همانطور كه در روز غدير 'ولايت' بر انسانها عرضه شد، در عالم خلقت بر ساير مخلوقات نيز عرضه شد. امام رضا عليه السلام در حديثى به وقوع اين امور در روز غدير اشاره مى فرمايد: [ عوالم: ج 3:15 ص 224. ]
- عرضه ى ولايت بر اهل آسمانها، و سبقت اهل آسمان هفتم در قبول آن، و تزيين آن به عرش الهى.
- قبول اهل آسمان چهارم ولايت را پس از اهل آسمان هفتم، و تزيين آن به بيت المعمور.
- قبول اهل آسمان دنيا ولايت را پس از اهل آسمان چهارم، و تزيين آن به ستارگان.
- عرضه ى ولايت بر بقعه هاى زمين، و سبقت مكه در قبول آن و زينت آن به كعبه.
- قبول مدينه ولايت را بعد از مكه، و زينت آن به پيامبر صلى اللَّه عليه و آله.
- قبول كوفه ولايت را بعد از مدينه، و زينت آن به اميرالمؤمنين عليه السلام.
- عرضه ى ولايت بر كوهها، و قبول سه كوه پيش از سايرين: عقيق، فيروزه، ياقوت. و به همين جهت بر ساير جواهرات فضيلت دارند.
- قبول معادن طلا و نقره ولايت را بعد از عقيق و فيروزه و ياقوت.
- هر كدام از كوهها كه ولايت را قبول نكرد چيزى بر آن نمى رويد.
- عرضه ى ولايت بر آبها، آنكه قبول كرد گوارا و آنكه قبول نكرد تلخ و شور شد.
- عرضه ى ولايت بر نباتات، هر كدام قبول كرد شيرين و خوش طعم، و هر كدام قبول نكرد تلخ شد.
- عرضه ى ولايت بر پرندگان، هر كدام قبول كرد با صداى زيبا و فصيح مى خواند، و هركدام قبول نكرد اَلكَن شد.

يك تقارن جالب

از لطايف مقدرات الهى اين است كه در روز 18 ذى الحجه عثمان كشته شد و مردم پس از 23 سال غصب خلافت، با اميرالمؤمنين عليه السلام بيعت كردند و خلافت ظاهرى آن حضرت بار ديگر مقارن با روز غدير شد. [ اثبات الهداة: ج 2 ص 198. بحارالانوار: ج 31، ص 493. ]