به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


امور عبادى در عيد غدير

صلوات و لعن و برائت


- امام صادق عليه السلام فرمود: در اين روز بر محمد و آل محمد عليهم السلام بسيار صلوات بفرست، و از ظالمان بر آنان برائت بجوى. [ بحارالأنوار: ج 37 ص 171. ]
- امام صادق عليه السلام فرمود: در اين روز بسيار بگو: 'اللَّهُمَّ الْعَنِ الْجاحِدِيْنَ وَ النّاكِثينَ وَ الْمُغَيِّرينَ وَ الْمُبْدِلينَ وَ الْمُكَذِّبينَ الَّذينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدّينِ مِنَ الْأَوَّلينَ وَ الْآخِرينَ'.
'خداوندا، منكران و عهدشكنان و تغييردهندگان و تبديل كنندگان "بدعت گذاران" و تكذيب كنندگانِ روز قيامت، از اولين و آخرين را لعنت فرما'. [ عوالم: ج 3:15 ص 217. ]
- امام رضا عليه السلام فرمود: اين روز، روزِ بسيار صلوات فرستادن بر محمد و آل محمد عليهم السلام است. [ عوالم: ج 3:15 ص 223. ]

شكر و حمد الهى

- اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود: در اين روز خداوند را بر اين نعمت "ولايت" كه بر شما ارزانى داشته شكر كنيد. [ عوالم: ج 3:15 ص 209. ]
- امام صادق عليه السلام فرمود: اين روز، روزِ شكر خداوند و حمد اوست بر آنچه خداوند از امر ولايت بر شما ارزانى داشته است. [ بحارالأنوار: ج 37 ص 170. ]
- ادعيه ى مفصلى درباره ى چگونگى شكرگزارى در اين روز وارد شده است كه مضمون يكى از آنها چنين است:
شكر خدا را كه فضيلتِ اين روز را به ما شناسانيد و حرمت آن را به ما فهمانيد، و با معرفت آن به ما شرافت داد. [ عوالم: ج 3:15 ص 215 تا 220. ]

زيارت اميرالمؤمنين علیه السلام

يكى از مراسم خاص روز غدير، زيارت بارگاه مطهر و حريم ملائك پاسبانِ صاحب اين روز يعنى اميرالمؤمنين عليه السلام است. چه بسا بتوان اين معنى را در زيارتش در نظر گرفت كه: چون ما موفق نشده ايم در صحراى غدير حضور يابيم تا به حضرتش تبريك و تهنيت بگوئيم، اينك در چنين روزى- پس از قرنها- به زيارت قبر او مى رويم، و با اين اعتقاد كه امام معصوم هميشه زنده است و صداى ما را مى شنود، به ساحت اقدس او تبريك و تهنيت مى گوئيم و با او تجديد بيعت مى نمائيم.
- امام صادق عليه السلام مى فرمايد: اگر در روز عيد غدير در مشهد اميرالمؤمنين عليه السلام "يعنى نجف" بودى كنار قبر آن حضرت برو و نماز و دعا بخوان، و اگر در شهرهاى دور دست بودى به سوى او اشاره كن و اين دعا را بخوان.... [ عوالم: ج 3:15 ص 220. ]
- امام رضا عليه السلام فرمود: هر جا كه باشى در روز غدير خود را كنار قبر اميرالمؤمنين عليه السلام برسان، كه خداوند در اين روز گناهان شصت ساله را از مؤمنان مى آمرزد، و دو برابر ماه رمضان و شب قدر و شب فطر از آتش جهنم آزاد مى كند. [ مفاتيح الجنان: باب زيارات اميرالمؤمنين عليه السلام، زيارت غدير. ]
- امام على النقى عليه السلام زيارت مفصلى مخصوص روز غدير دستور فرموده اند كه از نظر مضامين و محتوا، دوره ى كامل عقايد مربوط به ولايت و فضائل و سوابق و محنت هاى اميرالمؤمنين عليه السلام را بيان مى كند. [ بحارالانوار: ج 97 ص 360. ]

نماز و عبادت و احياء

- امام صادق عليه السلام فرمود: اين روز، روز عبادت و نماز است. [ بحارالأنوار: ص 37 ص 170. ]
- امام صادق عليه السلام فرمود: نيم ساعت قبل از ظهر- به عنوان شكر خداوند- دو ركعت نماز بخوان. در هر ركعت سوره ى حمد ده مرتبه، سوره ى توحيد ده مرتبه، سوره ى قدر ده مرتبه، آية الكرسى ده مرتبه.
هر كس اين نماز را بخواند نزد خداوند معادل صد هزار حج و صد هزار عمره است و هر حاجتى از حوائج دنيا و آخرت را از خدا بخواهد به آسانى و عافيت بر مى آورد. [ عوالم: ج 3:15 ص 214 و 215. ]
- امام صادق عليه السلام فرمود: مستحب است نماز در مسجد غدير، [ درباره ى سابقه و محل كنونى 'مسجد غدير' به قسمت ششم از بخش دهم مراجعه شود. ] چرا كه پيامبر صلى الله عليه و آله در آن مكان اميرالمؤمنين عليه السلام را منصوب فرموده و خداوند حق را در اين روز ظاهر نموده است. [ بحارالأنوار: ج 37 ص 173. ]

روزه گرفتن

- امام صادق عليه السلام فرمود: اين روز، روزى است كه اميرالمؤمنين عليه السلام به عنوان شكر خداوند روزه گرفت. [ عوالم: ج 3:15 ص 213. ]
- امام صادق عليه السلام فرمود: 'روزه ى اين روز معادل روزه ى شصت ماه است'، [ عوالم: ج 3:15 ص 211. ] و در حديثى فرمود: 'كفاره ى شصت سال است'، [ عوالم: ج 3:15 ص 213. ] و در حديثى فرمود: 'افضل از روزه ى شصت سال است'. [ عوالم: ج 3:15 ص 213. ]
- امام صادق عليه السلام فرمود: روزه ى اين روز معادل صد حج و صد عمره ى مقبول است. [ عوالم: ج 3:15 ص 211. ]
- امام صادق عليه السلام فرمود: روزه گرفتن در روز غدير خم معادل روزه گرفتن به قدر عمر دنيا است. [ عوالم: ج 3:15 ص 211. ] "يعنى: اگر انسانى به قدر عمر دنيا زنده بماند و همه را روزه بگيرد، چنين ثوابى به روزه گيرنده ى روز غدير داده مى شود".

دعا "تجديد عهد و پيمان و بيعت"

دعاهاى مختصر و مفصلى براى روز غدير وارد شده است كه خواندن آنها نوعى تجديد عهد و پيمان با خدا و رسول و ائمه عليهم السلام به شمار مى آيد و مى توان به عنوان 'تجديد بيعت' از آن ياد كرد.
مضامين والاى اين دعاها، در قالب شكرگزارى و اظهار عقايد يك شيعه در ولايت و برائت و دعا براى آينده ى عقايد اوست كه مى توان آنها را تحت سه عنوان 'ولايت'، 'برائت' و 'مباركى روز غدير' خلاصه كرد. ذيلا به مضامين بعضى از دعاهاى روز غدير اشاره مى شود: [ اين مضامين از دعاهايى كه در كتاب 'الاقبال' سيد إبن طاووس: ص 460 به بعد مذكور است انتخاب شده است. در عوالم: ج 3:15 ص 215 تا 220 نيز ذكر شده است. ]
- خدايا همانگونه كه در ابتداى خلقت من "در عالم ذر" مرا از اجابت كنندگان 'بلى' گويان قرار دادى، و پس از آن كرم ديگرى نمودى كه همان عهد را در غدير تجديد نمودى و مرا به امامان هدايت فرمودى، خدايا اين نعمت را كامل فرما و تا هنگام مرگ آن را از من مگير، و مرا طورى بميران كه از من راضى باشى.
- خداوندا، ما نداى منادى ايمان را اجابت كرديم، كه آن منادى پيامبر صلى الله عليه و آله بود و نداى او ولايت بود.
- خدايا، تو را شكر كه بعد از پيامبر صلى الله عليه و آله ما را به امامان عليهم السلام هدايت كردى كه آنان كمال دين و تمام نعمت بودند، و با اين هدايت بود كه اسلام را به عنوان دين ما پسنديدى.
- خدايا ما تابع پيامبر و اميرالمؤمنين صلوات الله عليهما و آلهما هستيم، و به جبت و طاغوت و بتهاى چهارگانه و تابعين آنها كفر مى ورزيم، و از هر كس كه آنان را دوست بدارد از اول تا آخر روزگار بيزاريم. خدايا، ما را با امامانمان محشور فرما.
- خدايا، ما برى و بيزار هستيم از هر كس كه با امامان روى جنگ داشته باشد، از جن و انس از اولين و آخرين.
- خدايا تو را شكر مى كنيم بر ولايت اميرالمؤمنين عليه السلام و بر اتمام نعمت و تجديد عهد و پيمان بر ولايت او، و اينكه ما را از اتباع تغيير دهندگان دين و تحريف كنندگان قرار ندادى.
- خدايا در اين روز "غدير" چشم ما را روشن گردان، و پراكندگى ما را جمع گردان، و ما را بعد از هدايت گمراه مگردان، و ما را از شكر گزاران نعمتت قرارده.
- شكر خدا را كه ما را به اين روز گرامى داشته و ما را از وفاداران به عهد و پيمانش درباره ى واليان امرمان قرار داده است.
- خدايا، اين روزى كه ما را به آن گرامى داشته اى مبارك فرما، و ما را در ولايت ثابت قدم فرما، و ايمان ما را مستودع و عاريه قرار مده، و ما را از برائت جويندگان از دعوت كنندگان به دوزخ قرار بده.
- خدايا، ما را توفيق همراهى با حضرت مهدى عليه السلام و حضور در تحت لوايش عنايت فرما.