به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


تبلیغ تدریجی اسلام توسط پیامبر صل الله علیه و آله وسلم

اسلام به عنوان آخرين دين و ناسخ تمام اديان، حامل والاترين معارف الهى است كه به زمان و مكان محدود نمى شود. اين معارف مى بايست براى هميشه و در تمام دنيا به عنوان سازنده ى فكر و روح مردم و دستور العمل و قانون نامه ى بشريت تلقى گردد.
اين رسالت عظيم بر عهده ى خاتم پيامبران حضرت محمد بن عبد الله صلى الله عليه و آله قرار داده شد. آن حضرت معارف و احكام اسلام را تدريجا براى مردم بيان مى فرمودند و قبل از هر اقدام زمينه ى آن را فراهم مى كردند. هرچه پيشرفت و قدرت اسلام بيشتر مى شد پيامبر صلى اللَّه عليه و آله هم مطالب سنگين ترى بر مردم عرضه مى كردند و اين روش تا آخرين لحظات عمر شريف شان ادامه داشت.