به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرزنورِ غدير، حافظ ولايت

اينها خلاصه اى از اقدامات منافقين همزمان با غدير، و نيز اقدامات پيامبر صلى اللَّه عليه و آله در مقابل آنان و براى خنثى كردن توطئه هايشان و براى حفظ زحمات بيست و سه ساله ى خود و هدايتگرى براى قرنها و نسلهاى آينده ى مسلمين بود.
ولى منافقين توطئه هاى خود را عملى كردند، و بعد از رحلت پيامبر صلى اللَّه عليه و آله مسلمين را وادار به عقب گرد نمودند، و زحمات او و واقعه ى غدير را ناديده گرفتند و مردم را به سوى جاهليت سوق دادند، و در اين باره آنقدر عجله داشتند كه براى غسل و دفن پيامبرشان هم صبر نكردند!!
از امام صادق عليه السلام درباره ى اين آيه سؤال شد كه 'يَعْرِفُوْنَ نِعْمَةَ اللَّهَ ثُمَّ يُنْكِرُونَها'، فرمود:
'در روز غدير آن را مى شناسند، و در روز سقيفه آن را انكار مى كنند'.با توجه به اقدامات منافقين آن روز و رهروانشان در طول تاريخ در مقابل اهل ولايت اميرالمؤمنين عليه السلام، عمق كلام خداوند تبارك و تعالى را مى توان دريافت كه مى فرمايد:
'لَو اجْتَمَعَ النّاسُ كُلُّهُمْ عَلى وِلايَةِ عَلِىٍّ ما خَلَقْتُ النارَ'.
'اگر همه ى مردم بر ولايت على متفق بودند آتش جهنم را خلق نمى كردم'.