به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز

شعر غدير

بخش ديگرى از مراسم پرشور غدير، در خواست حسّان بن ثابت بود. او به پيامبر صلى اللَّه عليه و آله عرض كرد: يا رسول اللَّه، اجازه مى فرمائيد شعرى را كه در باره ى على بن ابى طالب علیه السلام- به مناسبت اين واقعه ى عظيم- سروده ام بخوانم؟ حضرت فرمودند: بخوان به نام خداوند و بركت او.
حسان بر جاى بلندى قرار گرفت و مردم براى شنيدن كلامش ازدحام كردند و گردن مى كشيدند. او گفت: 'اى بزرگان قريش، سخن مرا به گواهى و امضاىِ پيامبر صلی الله علیه و آله گوش كنيد'. سپس اشعارى را كه در همانجا سروده بود خواند كه به عنوان يك سند تاريخى از غدير ثبت شد و به يادگار ماند.
ذيلاً متن عربى شعر حسان و سپس ترجمه ى آن را مى آوريم:

متن شعر عربی

آيا نمى دانيد كه محمد پيامبر خدا صلى اللَّه عليه و آله كنار درختان غدير خم به حالت ندا ايستاد، و اين در حالى بود كه جبرئيل از طرف خداوند پيام آورده بود كه در اين امر سستى مكن كه تو محفوظ خواهى بود، و آنچه از طرف خداوند بر تو نازل شده به مردم برسان، و اگر نرسانى و از ظالمان بترسى و از دشمنان حذر كنى رسالت پروردگارشان را نرسانده اى.
در اينجا بود كه پيامبر صلى اللَّه عليه و آله دست على عليه السلام را بلند كرد و با صداى بلند فرمود: 'هر كس از شما كه من مولاى او هستم و سخن مرا به ياد
مى سپارد و فراموش نمى كند، مولاى او بعد از من على است، و من فقط به او- نه به ديگرى- به عنوان جانشين خود براى شما راضى هستم.
پروردگارا هر كس على را دوست بدارد او را دوست بدار، و هركس با على دشمنى كند او را دشمن بدار. پروردگارا، يارى كنندگان او را يارى فرما به خاطر نصرتشان امام هدايت كننده اى را كه در تاريكي ها مانند ماه شب چهارده روشنى مى بخشد. پروردگارا، خوار كنندگان او را خوار كن و روز قيامت كه براى حساب مى ايستند خود جزا بده'.
پس از اشعار حسان، پيامبر صلى اللَّه عليه و آله فرمود: اى حسان، مادامى كه با زبانت از ما دفاع مى كنى، از سوى روح القدس مؤيد خواهى بود.