به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


تحويل ميراث انبياء علیهم السّلام به امیرالمومنین علیه السلام

در مكه دستور الهى بر پيامبر صلى اللَّه عليه و آله چنين وحى شد: 'نبوت تو به پايان رسيده و روزگارت كامل شده است. اسم اعظم و آثار علم و ميراث انبياء را به على بن ابى طالب علیه السلام بسپار كه اولين مؤمن است. من زمين را بدون عالمى كه اطاعت من و ولايتم با او شناخته شود و حجت بعد از پيامبرم باشد رها نخواهم كرد'.
يادگارهاى انبياء عليهم السّلام صُحُف آدم و نوح و ابراهيم عليهم السّلام و تورات و انجيل و عصاى موسى عليه السّلام و انگشتر سليمان عليه السّلام و ساير ميراثهاى ارجمندى است كه فقط در دست حجج الهى است. تا آن روز خاتم انبياء صلى اللَّه عليه و آله حافظ اين ميراث هاى الهى بود و اينك به دستور الهى به اميرالمؤمنين عليه السّلام منتقل شد. اين ودايع از اميرالمؤمنين عليه السّلام به امامان بعد منتقل شده تاكنون كه در دست مبارك آخرين حجت پروردگار حضرت بقية اللَّه الاعظم عليه السّلام است.
پيامبر صلى اللَّه عليه و آله، اميرالمؤمنين عليه السّلام را فرا خواند و جلسه ى خصوصى تشكيل دادند و يك شبانه روز برنامه ى سپردن ودايع الهى طول كشيد.