به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


سفر اميرالمؤمنين علیه السّلام از مدينه به يمن و از يمن به مكه

از سوى ديگر اميرالمؤمنين عليه السّلام با لشكرى از طرف پيامبر صلى اللَّه عليه و آله به نجران و سپس يمن رفته بودند كه هدف آن جمع آورى خمس و زكات و جزيه و نيز دعوت به اسلام بود.
پيامبر صلى اللَّه عليه و آله هنگام حركت از مدينه نامه اى براى اميرالمؤمنين عليه السّلام فرستادند و دستور دادند آن حضرت نيز از يمن براى سفر حج حركت كند. لذا پس از پايان كارهاى محوله در نجران و يمن حضرت با لشكر همراه و نيز عده اى از اهل يمن- كه دوازده هزار نفر بودند- پس از احرام در ميقات عازم مكه شدند. با نزديك شدن پيامبر صلى اللَّه عليه و آله به مكه از طرف مدينه، اميرالمؤمنين عليه السّلام هم از طرف يمن به اين شهر نزديك شدند.
حضرت جانشينى در لشكر براى خود تعيين كردند و خود پيشتر به ملاقات پيامبر صلى اللَّه عليه و آله شتافتند و در نزديكى مكه خدمت حضرت رسيدند و گزارش سفر را دادند. پيامبر صلى اللَّه عليه و آله بسيار مسرور شدند و دستور دادند هر چه زودتر لشكر همراه را به مكه بياورد.
اميرالمؤمنين عليه السّلام به محل لشكر بازگشتند و همراه آنان - همزمان با قافله ى پيامبر صلى اللَّه عليه و آله - روز سه شنبه پنجم ذى حجه وارد مكه شدند.
با رسيدن ايام حج در روز نهم ذى حجة، حضرت به موقف عرفات و سپس به مشعر و منى رفتند. بعد از آن اعمال حج را يكى پس از ديگرى انجام دادند، ودر هر مورد واجبات و مستحبات آن را براى مردم بيان فرمودند.