به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


ملحق شدن امیرالمومنین علیه السلام به پیامبر صل الله علیه وآله در سفر حج

از سوى ديگر اميرالمؤمنين عليه السّلام با لشكرى از طرف پيامبر صلى اللَّه عليه و آله به نجران و سپس يمن رفته بودند كه هدف آن جمع آورى خمس و زكات و جزيه و نيز دعوت به اسلام بود.
پيامبر صلى اللَّه عليه و آله هنگام حركت از مدينه نامه اى براى اميرالمؤمنين عليه السّلام فرستادند و دستور دادند آن حضرت نيز از يمن براى سفر حج حركت كند. لذا پس از پايان كارهاى محوله در نجران و يمن حضرت با لشكر همراه و نيز عده اى از اهل يمن- كه دوازده هزار نفر بودند- پس از احرام در ميقات عازم مكه شدند. با نزديك شدن پيامبر صلى اللَّه عليه و آله به مكه از طرف مدينه، اميرالمؤمنين عليه السّلام هم از طرف يمن به اين شهر نزديك شدند.
حضرت جانشينى در لشكر براى خود تعيين كردند و خود پيشتر به ملاقات پيامبر صلى اللَّه عليه و آله شتافتند و در نزديكى مكه خدمت حضرت رسيدند و گزارش سفر را دادند. پيامبر صلى اللَّه عليه و آله بسيار مسرور شدند و دستور دادند هر چه زودتر لشكر همراه را به مكه بياورد.
اميرالمؤمنين عليه السّلام به محل لشكر بازگشتند و همراه آنان - همزمان با قافله ى پيامبر صلى اللَّه عليه و آله - روز سه شنبه پنجم ذى حجه وارد مكه شدند.
با رسيدن ايام حج در روز نهم ذى حجة، حضرت به موقف عرفات و سپس به مشعر و منى رفتند. بعد از آن اعمال حج را يكى پس از ديگرى انجام دادند، ودر هر مورد واجبات و مستحبات آن را براى مردم بيان فرمودند.