به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز

 

در این بخش تعدادی از آثار شاعران برجسته را با محوریّت خطابه‌ی غدیر جمع‌ آوری شده است. این اشعار در قالب فایل word و  PDF قابل دانلود و استفاده شما مخاطبین ارجمند می‌باشد.
  •  اشعار مرحوم ژولیده‌ی نیشابوری
  •  اشعار جناب آقای ده‌ بزرگی
  •  اشعار جناب آقای راثی زاده
  •  اشعار جناب آقای حسنی
  • اشعار جناب آقای علی تنها
  • اشعار جناب آقای صغیر اصفهانی
  • اشعار جناب آقای جنتی