همکاری در طرح ختم 110 هزار خطابه  
 
اگر شما مدیر سایت و یا وبلاگی هستید می توانید در طرح ختم 110 هزار خطابه با ما همکاری نمایید. برای این منظور تنها کافی است بنرهای تبلیغاتی وبروشورهای معرفی طرح ختم 110 هزار خطابه ی غدیر را در سایت خود به نمایش بگذارید.

شما می توانید برای دریافت بنر ها و بروشور معرفی این طرح از لینک زیر جهت دانلود استفاده نمایید. 
 
{همچنین می توانید از آدرس زیر جهت لینک کردن بنر ها استفاده نمایید}

http://www.khetabeghadir.com/Khetabe-Ghadir/Khatme-Khetabe.aspx?lang=Fa