به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز

درس 46: حج مقبول تنها در قبول ولایت مولاپیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به مناسبت مناسک حج در خطابه ی غدیر می فرمایند: "حجوا البیت بکمال الدین و التفقه"(1)
یکی از توصیه ها و فرمایشات پیامبر اکرم و اهل بیت گرامیشان علیهم السلام این است که بر روی اعتقادات خود کار کرده و آنها را محکم کنید و خودِ این مطلب یک تذکر اخلاقی بسیار مهم است. چرا که اصل، داشتن اعتقادات صحیح است ولی اینکه آن اعتقادات را محکم کنید خود یک تذکر اخلاقی مهم است.
در این فراز پیامبر می فرمایند: حجِ خانه خدا را بجا آورید همراه با کمال دینتان که قبول امامت است. چرا؟
چون که پیامبر در بخش 5 همین خطابه می فرمایند: "انما اکمل الله عزوجل دینکم بامامته"(2) . خداوند دین شما را به وسیله قبول امامت امیرمؤمنان علیه السلام کامل کرده است و اگر این عبارت و عبارت اصلی مورد بحث را کنار هم گذاشته و نتیجه گیری کنیم، این مطلب اخلاقی حاصل می شود که انجام حج و عزم خانه خدا باید با اعتقاد به ولایت امیرمؤمنان و اولاد معصوم آن حضرت علیهم السلام باشد.
پیامبر در این فراز نورانی 3 حلقه اصلی دین را معرفی می کنند: حلقه اول اعتقادات که همان کمال دین است، حلقه وسط، اخلاق که انجام حج است و تذکر اخلاقی می باشد و حلقه سوم (فقه یا افعال المکلفین می باشد) که به ما توصیه کرده اند که باید فقه یا فهم عمیق دین نسبت به اعمالی که باید انجام دهیم را پیدا کنیم. البته ما با یاد گرفتن مسائل اعتقادی و احکام عالم شده و اگر علم دین را با مقدمات و مؤخرات آن و در ژرفای آن داشته باشیم به فقاهت رسیده و علم عمیق این را در می یابیم. لذا با توجه به توصیه پیامبر، مشخص می شود ایشان از ما انتظار دارند ضمن انجام فریضه حج با اعتقاد به ولایت امیر مؤمنان علیهم السلام، در برخورد با مسائل اسلامی نیز با تعمُّق بیشتری عمل کرده تا خداوند به ما توفیق بیشتری عنایت کند.

 

منابع

1) سروش آفتاب، ص 78
2) سروش آفتاب، ص 40