مهلت شرکت در مسابقه
 
مهلت شرکت در مسابقه از 1 آبان ماه تا 13 آبان ماه مصادف با عید سعید غدیر می باشد.
 
 
 

 
آیین نامه ی مسابقات  1831  
 

منظور از خاطرات تبلیغی:
نکات قابل ذکری است که در جریان کارهایی مثل برگزاری جشن، فعالیتهای میدانی، گفت و گوهای با افراد و یا سایر برنامه ها و فعالیت هایی که هدف از آن اعتلای نام امیرالمؤمنین علیه السلام و گسترش معارف مذهب شیعه بوده است.

قوانین:
۱. حجم متن های ارسالی باید حداکثر ۲۰ خط، در حالتی که با فونت بی نازنین و سایز فونت ۱۴ نگاشته می شود، باشد.
۲. از قرار گیری عکس های مرتبط در کنار متن، استقبال شده و بدیهی است که حجم متن بدون درنظرگیری عکس ها محاسبه می گردد.
۳. توصیه می شود که خاطرات و متن ها از زبان سوم شخص (نقل حکایت از زبان راوی خارج از داستان) نگاشته شود.
۴. سایت خطابه ی غدیر می تواند از متنهای ارسال شده، در سایت یا مکان های دیگر قابل ارائه با هدف گسترش معارف شیعه استفاده کند.
۵. لزومی ندارد که خاطرات و داستان ها برای شخص فرد نگارنده رخ داده باشد و مسئولیت رعایت حقوق مربوطه به عهده نگارنده است.