به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز

اسامی برندگان مسابقه ی جمله سازی

 


asgharkarimi_info@yahoo.com
با جمله ی خزان عمر کوتاه فاطمه سلام الله علیها بهاران نوروز را بی رنگ کرده است.

drjforoozan@hotmail.com
با جمله ی بهار می آید، زهرا سلام الله علیها می رود، علی علیه السلام می ماند و یتیمانش

payamdost500@yahoo.com
با جمله ی گویا آسمان این بهار ز درد گل یاس كبود است.

skyward60@gmail.com
با جمله ی نوروز امسال شکوفه های بهاری به سوگ گل نشکفته یاس نشسته اند

و پیام SMS که از شماره ی 0919537256  با جمله ی
شبنم اشک بر رخساره بهار نشان از سوگ زهرا سلام الله علیها دارد.