به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


فرهنگ سازی خطابه ی غدیر

در زندگی بارها برایمان پیش آمده است که وقتی با چیزی که بسیار ارزشمند است آشنا می شویم آن را به دیگران معرفی می کنیم.
مثلاً هنگامی که با یک برند یا مدل خوب از یک جنس برخورد می کنیم، تمامی اطرافیان خود را تشویق به استفاده از آن می کنیم.
خداوند متعال که این جهان را خلق کرده، چیزی و کالایی با ارزش تر از دین در اختیار بشر قرار نداده است؛ که با آن هم به سعادت اخروی برسد و هم دنیای خود را سر وَ سامان دهد. در واقع دینی که از منبع صحیح گرفته شده باشد؛ گوهر بی بدیلی است که قیمت آن را تنها خدا می داند.
امام صادق علیه السّلام می فرمایند: "زکات علم و حق خداوند از دانشی که آموخته اید این است که آن را به بندگان خدا آموزش دهید". (1)
و همچنین امام حسن عسکری علیه السّلام به نقل  از رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله فرمودند: "ناگوارتر از یتیمیِ فرد بی‏مادر و پدر، یتیمیِ آن كسی است كه از امامش دور افتاده، و توان وصول به او را ندارد، و پاسخ مسائل مورد نیازش را نمی‏داند، پس بدانید كه شیعه ی ما دانای به علوم ماست، و افرادی كه به دلیل عدم دیدار از علم ما بی‏خبر مانده ‏اند همچون یتیمی در كَنف حمایت ایشانند. بدانید جایگاه كسی كه هدایت و ارشاد نموده و دستورات و شرائع ما را تعلیم می‏كند همراه ما در گروه انبیاء در اعلی علّیین خواهد بود". (2)
پس ما که با این گوهر گران بها آشنا شده ایم، وظیفه داریم دیگران را هم به استفاده صحیح و صحیح تر از دین تشویق کنیم؛ چرا که دشمنان دین در هر لحظه در پی به دام انداختن عزیزترین کسان ما هستند.


اما چرا خطابه ی غدیر؟ این همه نکات دینی و مذهبی دیگر!

چند نکته در مورد این حدیث حایز اهمیت است که آن را از جایگاه ویژه ای بهره مند می سازد که به مختصری از آن اشاره می کنیم:

1- در خطابه تمامی اصول اعتقادات و بخشی از احکام و اخلاقیات به صورت فشرده موجود است.
2- خطابه ی غدیر یکی از بزرگ ترین اسناد حقانیت امیرالمؤمنین علیه السّلام است.
3- رسول الله صلّی اللَّه علیه و آله در بخش ششم خطبه می فرمایند: "پس بایسته است این سخن را حاضران به غایبان و فرزند داران به فرزندانِ خویش تا برپایی رستاخیز برسانند". و در جای دیگر از خطبه می فرمایند: "آگاه باشید که ریشه ی امر به معروف این است که به گفته ی من (درباره ی امامت) برسید و سخن مرا به دیگران برسانید و غایبان را به پذیرش فرمان من توصیه کنید و آنان را از ناسازگاری سخنان من باز دارید".  پس وظیفه ای عمومی برگردن ما نهاده شده است و تا قیامت هم ادامه دارد؛ که در مورد هیچ مطلبی چنین تأکیدی نداریم.

هشدار! که در مورد این وظیفه کوتاهی نکنیم و از هر لحظه ای و در هر مکانی جهت نشر و معرفی خطابه ی غدیر به دیگران استفاده کنیم.منابع:

1- الکافی / ج1 / ص 41 /  باب بذل العلم
2- الاحتجاج / ج1 / ص 16