به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرزدرس اوّل: رنگ خدایی


«صبغة الله و من احسن من الله صبغه» آیا تا به حال فکر کرده ایم که چرا خطابه ها و فرمایشات اهل بیت علیهم السلام و در رأس آن ها پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و حضرت صدیقه کبری علیها السلام با برشمردن صفاتی از خالق متعال آغاز می شود؟ این نوع گویش حاصل دو پیام برای ما می باشد :

1- حمد الهی به واسطه برشمردن این صفات

وقتی مخلوق صفات خالق را بر می شمرد  با پی بردن به صفات خالق عظمت او برای مخلوق متجلی می شود، هر شنونده ای با شنیدن این صفات لب به تمجید خالق باز می کند و حمد خالق می گوید و لذا شروع با صفات الهی یک نوع تذکر است از جانب اهل بیت علیهم السلام (در رأس آن ها پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله) که خالق دارای چنین صفاتی است که اوج این بلاغت و شیوایی را در خطابه ی غدیر می توان یافت، که در فراز اول حضرت محمد صلی الله علیه و آله پس از ذکر صفات الهی می فرمایند: «  ذلکم الله ربکم  » ربّی که نعمت می دهد ، هدایت می کند پس مستحق شکر و حمد می باشد. تمام مخلوقات اعم از فرشتگان – نباتات – جمادات و حیوانات شکر خدا را به جای می آورند چون رب العالمین است و خدای جهانیان (پروردگار جهانیان) پس شکر وظیفه ماست .(الذی استحق من کل من خلق ....﴾

 2- رنگ الهی گرفتن به واسطه ی برشمردن صفات او

بعضی از صفات الهی از لحاظ لفظ با صفات مخلوق مشابه است مثلاً خدا علیم است مخلوق هم علیم است، خدا قادر و رحیم است مخلوق هم می تواند علیم و قادر و  .... باشد البته هیچ سنخیتی بین صفات الهی (علیم ، قدیر ،  رئوف و ...) با صفات بشری نیست ولی این الفاظ مشترکاً استفاده می شود.
حال از تذکر این صفات چه درسی خواهیم آموخت ؟ باید اشاره کرد که با تذکر صفات الهی این مطلب برای انسان روشن می شود که: خداوند علیم است، بشر نیز باید برای بهره گیری بهتر از سرمایه عمر و استفاده مطلوب از آن راه علم و دانش را فرا گیرد.
• خداوند رحیم است: خداوند دارای رحمت خاصی است، ما نیز با خواص مهربان باشیم، با همسر و فرزندان و والدین کمال رأفت و رحمت اسلامی را به کار بندیم
• خداوند قادر است: ما نیز چنانچه بتوانیم از توانایی های خود در جهت رفع گرفتاری افراد جامعه استفاده کنیم و .... این ها یعنی: رنگ خدایی گرفتن و طی طریق الهی کردن و به دستورات او جامه عمل پوشاندن است و ما انسان ها اگر بخواهیم متخلق به اخلاق الله شویم باید این صفات را داشته باشیم. ا
خلاق یعنی تخلق به اخلاق الله، و حلقه روابط بین اعتقادات و احکام الهی است. البته باید گفت : بعضی از صفات فقط و فقط برای خداوند متعال « جلّ عزه » بکار می روند . و برای هیچ شخصی یا کس دیگر استفاده نمی شود و منحصر در ذات اوست مثلا : رب ، الله، حیّ و رحمان کاربرد این صفات در خطابه ها و سخنان بزرگان دینی (اهل بیت علیهم السلام) فقط به منظور تمجید می باشد.