به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز
 
مراحل شرکت در آزمون مقدماتی  حفظ خطابه ي غدير و فدک

مراحل شرکت در مسابقات مقدماتی
مسابقات مقدماتی (اینترنتی) حفظ خطابه ی غدیر و فدک در 2 مرحله انجام می شود.
     مرحله اول
در مرحله اول که در مدت زمان 30 روزه برای هر استان تعریف شده است، هر فرد مجاز است به هر تعداد که مایل است در آزمون شرکت نماید.
افرادی که در مدت 30 روز در مرحله اول بتوانند نمره لازم را کسب نمایند، مجوز حضور در مرحله دوم را دریافت خواهند نمود.
     مرحله دوم
مرحله دوم مسابقات مقدماتی نیز در مدت 30 روز برگزار خواهد شد. در این مرحله هر فرد مجاز به یک بار شرکت در مسابقه است.
     نکته
مسابقات مقدماتی (اینترنتی) مرحله اول و دوم به صورت 30 روز یک بار تکرار خواهد شد و افرادی که به هر دلیل موفق به کسب نتیجه نشده اند، می توانند دوباره طبق روال بیان شده، در مسابقه شرکت نمایند.

     مرحله نهایی
با افرادی که موفق به کسب امتیاز کافی در مرحله دوم مسابقات اینترنتی شده اند، تماس حاصل می شود و إن شاءالله برای مسابقه حضوری اطلاع رسانی خواهد شد.ورود به آزمون مطالعه آیین نامه و منابع آزمون مراحل ثبت نام