به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


بدست آوردن منبع مالى براى اقدامات خود

از آنجا كه منبع مالى حكومت غاصب قوى نبود و از سوى ديگر جنگ هايى تحت عنوان مرتدين مطرح شده بود، نياز به يك درآمد كلان بخوبى احساس مى ‏شد و فدك در اين جهت يك منبع استثنايى بود. آنان بخوبى مى ‏دانستند كه به چنگ آوردن اين منبع مشكلات بزرگى را حل مى ‏كند، و به همان اندازه كه گرفتن آن از اهل ‏بيت عليهم ‏السلام مهم است، بدست آوردن آن براى حكومت خود از آن مهم تر است.
تا اينجا اجمالى از اهداف غاصبين در غصب فدك بيان شد و اينك ببينيم چرا اهل‏ بيت عليهم‏ السلام اينگونه مسئله را پى‏گيرى كردند.