به نام خداوند همه مِهر مِهروَرز

 

دفاع از عصمت اهل‌ال‏بيت علیهم‌السلام

آن‌چه به اهل‏ بيت عليهم‌السلام مربوط مى‌شد ايستادگى در مقابل خدشه‌دار شدن عظمت مقام عصمت بود. در واقع غاصبين كه بدون محاكمه فدك را غصب كردند در درجه‏‌ى اول خواستند فاطمه عليهاالسلام را در تصرف فدك ناحق جلوه دهند و در مرحله دوم كار خود را حق به جانب نشان دهند و در مرحله‌ى سوم طلب‌كار هم باشند كه اصلاً از روز اول چرا فاطمه عليهاالسلام خودش فدك را تقديم نكرده است!!!
آن‌چه به عنوان استدلال ها و اتمام حجت ها در مقابل غاصبين انجام گرفت كه مجموعه ‏اى از آيات قرآن و كلمات پيامبر صلى الله عليه و آله و عرفيات مسلم اجتماعى و اخلاقى است، براى آن بود كه اگر سكوت مى‏ كردند آينده‏ ى تاريخ چنين قضاوت مى‏ كرد كه نكند فاطمه عليهاالسلام هم به ناحق آنرا در تصرف داشته كه وقتى از او گرفتند هيچ نگفت؟! بخصوص آنكه دشمن در پى سوژه‏اى بود كه اين جهت را براى اهل‏ بيت عليهم‏ السلام ثابت كند.
لذا قبل از هر دليلى، واضح‏ ترين جهت در اقدام و استقامت آن دو معصوم در مسئله، اثبات حقانيت خود و پيشگيرى از اهداف خبيث غاصب بود تا قداست مقام عصمت به هيچ عنوان تحت سؤال نرود و براى هميشه تاريخ بدانند كه اموال دنيا- به هر بزرگى كه باشند- كوچكتر از آنند كه مقام شامخ معصوم را پايين بياورند.
درجه ‏ى رفيع عصمت كه به عرش مى ‏سايد و از جانب خداوند است بمعناى صاحب اختيار كل جهان است و تصرف در تكوين و تشريع مطرح است.
اين مقام را كجا كه سبك مغزانى در صدد نسبت هاى پيش پا افتاده ‏اى باشند كه از دهان و شكم تجاوز نمى ‏كند؟!
با در نظر گرفتن اين جهت اصلى كه به خود اهل‏ بيت عليهم‏ السلام مربوط مى‏ شد مى‏ پردازيم به جهاتى كه مربوط به دشمن بود و بايد انجام مى ‏شد.