به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


اعتراض و معرفى بدعت‏ گزاران جاهل

از اهدافى كه بر عهده‏ ى رهبران دين است معرفى بدعت‏ گزاران و تبيين روش آنان است تا مردم گمراه نشوند. اين بيان بايد طورى صاحبان بدعت را معرفى كند كه هم ترفندهاى آنان شناخته شود و هم براى آيندگان راه روشنى ارائه شده باشد.
اميرالمؤمنين و حضرت زهرا عليهماالسلام در چندين مرحله اتمام حجت- كه شرح آن خواهد آمد- بخوبى مشت بدعت‏ گزار را باز كردند كه هم با قرآن ضديت
مى‏ نمايد و هم گفته‏ هاى پيامبر صلى الله عليه و آله را زير پا مى‏ گذارد و هم به آسانى به پيامبر صلى الله عليه و آله دروغ و افترا مى ‏بندد و هم به ساده‏ ترين مبانى قضاوت جاهل است و نمى‏ داند از كه شاهد بخواهد و از چه كسى قَسَم طلب كند، و هم جهل مطلقى نسبت به همه ‏ى جوانب ديگر بر مغز او حاكم است كه حتى قادر نيست باطل خود را نيك جلوه دهد!
پس از احتجاجات اميرالمؤمنين و حضرت زهرا عليهماالسلام، ابوبكر و عمر بطورى خلع سلاح شده بودند كه رسماً گفتند: «ما قادر به مخاصمه با شما نيستيم و جواب شما را نمى ‏توانيم بدهيم، ولى بايد (به زور!) آنچه ما مى‏ گوئيم انجام شود». وقتى اين اقرار را نمودند حقيقت تمام عيار جلوه كرد و بدعت‏ گزار بخوبى معرفى شد و هدف حاصل گرديد.