به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


شكستن قدرت ظالم و مقابله با زور

نكته ‏ى جالبى كه فطرتاً براى هر بشرى قابل درك است مقابله با ستم و اعلام نفرت از آن است. اگر فدك را ضمن يك خواهش و تقاضا از حضرت مطالبه
مى ‏كردند شايد شكل مسئله فرق مى ‏كرد. اگر لااقل مجلس محاكمه ‏اى تشكيل مى‏ دادند باز صورت كار تغيير مى‏ كرد.
اينكه براى تصرف ملكى كه تحت تصرف كسى است بدون طى مراحل قانونى و محاكمه و شنيدن دليل مدعى و مدعى عليه، با استفاده از زور مأمورانى بروند و نماينده ‏ى حضرت زهرا عليهاالسلام را از فدك بيرون كنند، حاكى از حكومت قلدرى و آغاز هرج و مرج در اجتماع است.
براى آنكه مردم بدانند اگر ابوبكر به خيال خود سخن حقى هم دارد بايد به شكل قانونى مطرح كند و پس از استماع سخن طرفين وقتى حكم صادر شد عمل نمايد، اين اقدامات حضرت زهرا عليهاالسلام از نظر قوانين قضاوت بين ‏المللى نيز آنان را محكوم كرد و هر بشرى با هر آئين و مذهبى مى‏ تواند درباره‏ ى مسئله ‏ى فدك قضاوت كند و ببيند كه ساده ‏ترين مسئله‏ ى قضائى درباره‏ ى آن رعايت نشده است!