به نام خداوند همه مِهر مِهروَرز
 

زیر بار حکم ظالم نرفتن

مسئوليت كمك به ظالم از مسايلى است كه خداوند بر سر آن مردم را مؤاخذه مى‌نمايد، چرا كه كوچك‌ترين يارى و اعانت به ظالم شركت در ظلم اوست.
سكوت در مقابل غصب فدك يك وجهه‌‏اش كمك كلان مالى به غاصبين بود كه از طريقى بنام اسلام با مسلمانان مى‏‌جنگيدند و از سوى ديگر پايه‌‏هاى حكومت خود را محكم مى‏‌كردند و از سويى بازكردن راه براى ادامه بدعت‏ گزاري‌ها بود. لذا مقابله‏‌ى حضرت، براى بيرون آوردن اين اعانه‌ى مالى از دست حاكم غاصب بود تا سال‌هاى سال انحرافاتى كه پيش خواهد آمد از اين تقويت روزهاى اول سرچشمه نگرفته باشد.
اگر چه اين مقابله‌‏ى حضرت در ظاهر اثرى نبخشيد ولى صاحب اموال آخرين تلاش خود را براى بيرون آوردن آن از چنگ غاصب نمود و در پيش‌گاه الهى معذوريت خود را ثابت كرد.

دفاع از حقِّ مسلّم

وقتى كسى مالى را غصب مى‏‌كند اكثراً مردم مالك را فراموش مى‏‌كنند و فقط در صدد آنند كه آيا متصرف جديد كار درستى كرد يا نه؟ در حالي‌كه هركس براى احياى حقوق خويش قيام كند به طبيعى ‏ترين حق خود اقدام كرده و هيچ خجالت و ملامتى هم ندارد.
اگر ما بگوئيم كسى اموال حضرت زهرا عليهاالسلام را به سرقت برده بود و حضرت براى بازگرداندن آن اقدام فرمودند اين به معناى دنيا طلبى است؟! آيا اشخاصى كه به دنيا اعتنا ندارند بايد گرسنه بمانند و دنيا پرستان هرگونه كه مايلند به چپاول بپردازند؟
حضرت زهرا عليهاالسلام مى‌فرمايد: «اين ملكى بود كه برايم عزيز بود چرا كه از جانب خداوند و بدست پيامبرش عطا شده بود، و اين را براى فرزندانم نگاه داشته بودم كه آنان به مردم محتاج نباشند». آيا دفاع از چنين جنبه‌ى اقتصادى زندگى آن هم در مقابل كسى كه آن‌را به زور گرفته، مشكلى دارد؟ و اصلاً جاى سؤال و اشكال است؟ گذشته از اين‌كه تا آن روز اين اموال به مصرف فقرا مى‌‏رسيد و دل‌هايى شاد مى‏‌شد كه اكنون بايد با دست خالى از درِ خانه‏‌ى حضرت فاطمه عليهاالسلام باز گردند! حضرت زهرا عليهاالسلام اين اموال را در مصارفى خاص مصرف مى‏‌كرد و اينك بايد ببيند در ضد آن‌چه خود مايل به صرف آن است خرج مى‏‌شود و او همچنان قادر بر دفاع از اموال خود نيست. آيا دفاع براى چنين ثروت حلالى از ساده‏‌ترين اقدامات هر بشر و هر مسلمان نيست؟
از همه جالب‌‏تر اين‌كه مسئله بر سر مبلغى اندك نبوده كه هركس از فاصله دور با خطاب و عتاب بگويد اين ارزشى ندارد، گذشت كنيد! چطور مصرف آن براى غاصبين شيرين است، و فقط بايد به كام حضرت فاطمه عليهاالسلام تلخ شود؟
تا اين‌جا سعى شد اسرارى كه عيناً از كلام شخص اميرالمؤمنين و حضرت زهرا عليهماالسلام استفاده شده ارائه گردد و مسلماً جهاتى هست كه زمينه‏‌ى اجتماعى براى بيان آن‌ها آماده نبوده است. به اميد آن روز كه با ظهور حضرت بقية اللَّه الاعظم عجل اللَّه تعالى فرجه و محاكمه‏‌ى غاصبين بدست يداللهى آن امام حاضر، حقايق و نهفته‏‌هاى ديگرى از فدك بر ما فاش شود.