به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


فدك مسئله‏ ى مالى نيست

هر انسان نكته سنجى مى ‏داند كه در فدك مسئله‏ ى غصب و اجحاف مالى اگر چه در حد بسيار بالائى بود ولى بعنوان يك ضربه‏ ى اقتصادى براى حضرت زهرا عليهاالسلام مطرح نبود، چه آنكه حضرت درآمد فدك را صرف فقرا مى‏ نمود، و در همان ايام كه مالك فدك بود و طى چهار سال كه درآمد كلان آن را در اختيار داشت، در خانه غذاى روزانه هم يافت نمى‏ شد و گاهى سه روز همه‏ ى اهل خانه روزه بودند و با آب افطار مى‏ كردند و در همان ايام چادر فاطمه عليهاالسلام از چند جا وصله داشت.
اميرالمؤمنين عليه ‏السلام در اين باره مى‏ فرمايد: «بدانيد كه امام شما از دنيايش به دو لباس كهنه و از غذايش به دو قرص نان اكتفا كرده است... بخدا قسم از دنياى شما طلايى جمع نكرده ‏ام، و از غنايم آن چيزى ذخيره نكرده ‏ام، و براى اين لباس كهنه ‏ام حتى لباس كهنه‏ ى ديگرى ذخيره نكرده ‏ام و از زمين آن چيزى تصرف نكرده ‏ام و از اين دنيا جز به اندازه‏ ى قوت كمى (1) نگرفته‏ ام و دنيا در نظر من بى‏ ارزش‏ تر و پست‏ تر از آب بينى بز است.
بلى، از آنچه زير آسمان است فدك در دست ما بود، كه نسبت به آن هم عده ‏اى بخل شان برانگيخته شد و عده ‏اى به آن اعتنا نداشتند. خداوند خوب حاكمى است! من فدك و غير فدك را مى‏ خواهم چكنم«؟ (2).