به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


گرفتن منبع مالى از اهل‏ بيت علیهم السلام

حضرت خديجه عليهاالسلام درس خوبى از خود به يادگار گذاشته بود كه درخت نو پاى اسلام را با ثروت انبوه خود پروريد و از ضربه ‏هاى بى ‏امان دشمن نجات داد تا جايى كه خود پيامبر صلى الله عليه و آله به اين مطلب تصريح فرمود: «اسلام به شمشير على عليه ‏السلام و اموال خديجه پا گرفت».
اكنون نوبت فاطمه عليهاالسلام بود كه با ثروتى كه در اختيار داشت درخت نوپاى ولايت را از ضربه ‏هاى سهمگين دشمن نجات دهد. با توجه به فقر شديد مردم در اول اسلام و اينكه فدك ثروتى نسبتاً مهم بحساب مى ‏آمد، غاصبين وحشت شديدى از اين اموال داشتند كه هم تقسيم آن بين فقرا توسط فاطمه عليهاالسلام اثرات نامطلوبى بر كار آنان مى ‏گذاشت و هم مى‏ ترسيدند اميرالمؤمنين عليه ‏السلام آنرا در راه هدف خود صرف كند و بر عليه آنان اقداماتى نمايد.
لذا خود ابوبكر به اين مطلب تصريح كرده كه ما با گرفتن بنيه‏ ى مالى از خاندان پيامبر صلى الله عليه و آله از اين جهات خيال خود را آسوده مى‏ كنيم. (1).