به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


دفاع ائمه علیهم السلام و بزرگان دين از فدك

ائمه عليهم ‏السلام خود بزرگترين حافظان مسئله ‏ى فدك و مدافعان آن بوده ‏اند، و در زمان هاى بسيار سخت ذكر آن را فراموش نكرده ‏اند.
از اميرالمؤمنين و امام حسن و امام حسين و امام سجاد و امام باقر و امام صادق و امام كاظم و امام رضا عليهم ‏السلام روايات مفصلى نقل شده كه در آنها مسئله ‏ى فدك را مطرح كرده ‏اند. همچنين از حضرت زينب كبرى عليهاالسلام بعنوان ناظر و شاهد بر خطابه ‏ى مادر در مسجد پيامبر صلى الله عليه و آله چندين روايت نقل كرده كه خطبه‏ ى كامل حضرت را براى مردم بازگو كرده ‏اند. از سوى ديگر تنى چند از صحابه‏ ى پيامبر صلى الله عليه و آله مانند ابوسعيد خدرى و عطيه عوفى ماجراى فدك را براى مردم نقل كرده ‏اند. (1).