به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


دفاع اميرالمؤمنين علیه السلام از فدك هنگام شهادت فاطمه سلام الله علیها

عباس بن عبدالمطلب نزد اميرالمؤمنين عليه ‏السلام فرستاد كه براى نماز بر فاطمه عليهاالسلام و حضور در جنازه‏ ى آن حضرت او را خبر كند.
حضرت فرمود: فاطمه علیهاالسلام دختر پيامبر صلى الله عليه و آله دائما مظلوم و از حق خود محروم بود و ارثش به او داده نشد، و سفارش پيامبر صلى الله عليه و آله درباره‏ ى او و حق فاطمه عليهاالسلام و حق خداوند مراعات نشد، و خداوند كافى است كه حَكَم و داور و حاكم و انتقام گيرنده از ظالمين باشد. (2).