به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


دفاع اميرالمؤمنين علیه السلام از فدك بعد از دفن حضرت زهرا سلام الله علیها

آنگاه كه اميرالمؤمنين عليه ‏السلام خاك سپارى حضرت زهرا عليهاالسلام را به اتمام رسانيد و دست از غبار قبر تكانيد، خطاب به پيامبر صلى الله عليه و آله چنين عرضه داشت: «سلام بر تو اى پيامبر خدا... بزودى دخترت به تو از اجتماع امتت بر غصب حق او خبر خواهد داد. ازاو بطور مفصل سؤال كن و از احوال واقع شده خبر بگير... در پيشگاه خدا ثبت است كه دخترت پنهانى دفن شود و حق او غصب و ارث او منع گردد، در حاليكه هنوز فاصله‏ ى زيادى نشده و ياد تو فراموش نگشته است«. (1).