به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


دفاع اميرالمؤمنين علیه السلام از فدك در زمان حكومت حضرت در كوفه

اميرالمؤمنين عليه ‏السلام در كوفه خطاب به جمعى از اهل ‏بيت علیهم السلام و شيعيانش فرمود:
«اگر بخواهم فدك را به وارثان فاطمه عليهاالسلام برگردانم لشگرم از اطرافم پراكنده مى ‏شوند، بطورى كه در سپاهم نمى‏ ماند جز خودم و عده‏ ى كمى از شيعيانم كه معتقد به فضيلت و امامت من از كتاب خدا و سنت پيامبر صلى الله عليه و آله هستند». (1).