به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


آخرين سخن اميرالمؤمنين علیه السلام درباره‏ ى فدك

آخرين سخن اميرالمؤمنين عليه ‏السلام درباره‏ ى فدك همان بود كه در نامه به ابن‏ حنيف ذكر كردند: «از آنچه زير آسمان است فدك در دست ما بود، كه نسبت به آن هم عده ‏اى بخل شان برانگيخته شد و عده ‏اى بدان كارى نداشتند، و خداوند حكم كننده‏ ى خوبى است. من فدك و غير فدك را مى‏ خواهم چكنم»! (2).
بهر حال اينكه اميرالمؤمنين عليه ‏السلام در طول عمر خود بارها و در شرايط مختلف مسئله‏ ى فدك را مطرح مى‏ كند، حاكى از اهميت فوق‏ العاده‏ ى آن است و اين نهيبى ديگر بر كسانى است كه مسئله را سبك مى‏ شمارند.