به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


آينده‏ ى غاصب فدك

دو نفرين از لسان حضرت زهرا عليهاالسلام خطاب به غاصبين فدك صادر شده كه سوزش قلب زهرا عليهاالسلام را از شدت ظلم و بى ‏حرمتى غاصبين
مى‏ رساند:
1. آنگاه كه حضرت براى اعتراض به خانه ‏ى ابوبكر رفته بود و عمر هم حاضر بود و پس از مطرح كردن دلايل جواب مثبتى به آن حضرت ندادند فرمود:
«اللَّهم إنَّهُما ظَلَما ابْنَةَ نَبِيِّكَ حَقَّها، فَاشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَيْهِما»، يعنى: «خدايا، اين دو نفر به حق دختر پيامبرت ظلم كردند، تو نيز به شدت آنان را به بلايت گرفتار كن». (2).
2. حضرت خطاب به عمر كه سند دست نوشته ‏ى ابوبكر درباره‏ ى فدك را پاره كرد فرمودند: «چه خبر است، خدا به تو مهلت ندهد و تو را بكشد و شكمت را پاره كند»! (3).
و اينچنين غاصبين فدك در انتظار سزاى خود بودند تا بدان رسيدند.