به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


دست كاشته‏ هاى پيامبر صلی الله علیه و آله در فدك

در سرزمين فدك يازده درخت خرما بود كه پيامبر صلى الله عليه و آله به دست مبارك خود آنها را كاشته بودند. در زمان هايى كه فدك در دست فرزندان زهرا عليهاالسلام بود در ايام حج ميوه‏ هاى آن يازده درخت را جداگانه مى‏ چيدند و بعنوان هديه ‏اى گرانقدر به حاجيان تقديم مى‏ كردند.
متقابلاً حجاج با دريافت اين تبرك، هدايا و اموال قابل توجهى به آنان مى ‏دادند. متوكل، فدك را از دست بنى ‏فاطمه خارج ساخت و آن را به شخصى بنام «مازيار» داد. مازيار شخصى را از بصره فرستاد تا آنها را بريدند و يادگارهاى پيامبر صلى الله عليه و آله را از بين بردند. همين شخص وقتى به بصره بازگشت مبتلا به فلج شد. (7). بدين صورت غصب‏ هاى متوالى بر سر ملك شخصى فاطمه عليهاالسلام در تاريخ تكرار شد و اگر در مواردى باز پس داده شد به دست ائمه عليهم ‏السلام ندادند، بلكه به يكى از سادات مى‏ سپردند.