به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


چرا فدك در حكومت اميرالمؤمنين علیه السلام بازگردانده نشد؟

فدك تا آنجا ارزش يك ملك را داشت كه غصب نشده بود. پس از غصب آن به بهاى بى‏ حرمتى به فاطمه عليهاالسلام ديگر بازگرداندن آن ارزشى ندارد. اگر زمين هم بازگردانده شود بهاى غصب آن كه جسارت به سيدةالنساء است قابل قصاص نيست.مگر فاطمه عليهاالسلام احتياج به درآمد فدك داشت كه آنرا به او برگردانند. اين زمين ارزش بخشوده ‏ى خداوند تعالى و رسول خدا صلى الله عليه و آله به فاطمه عليهاالسلام به پاس حرمت او را داشت. اكنون كه متعرض حرمت فاطمه عليهاالسلام شده‏ اند بايد پرونده‏ ى فدك براى قيامت بماند. بازگرداندن فدك استهزاء و به شوخى گرفتن غصب آن است.
همانطور كه يزيد مى‏ خواست بجاى البسه‏ ى به غارت رفته‏ ى در كربلا عوض آن را بدهد، ولى امام سجاد عليه ‏السلام قبول نكرد و منقلب شد و مطلبى فرمود كه خلاصه ‏اش اين بود كه پارچه ارزشى ندارد، ولى در ميان آن لباس هاى غارت شده، لباس فاطمه زهرا عليهاالسلام بود.
اگر هزار بار هم فدك را برگردانند جنايت هولناكى كه در سايه‏ ى آن فدك غصب شد رنگ نمى ‏بازد. آن روزهاى غارتگرى هرگز فراموش نخواهد شد و از
پرونده‏ ى دشمن پاك شدنى نيست.
امام صادق عليه‏ السلام مى ‏فرمايد: «ما اهل بيتى هستيم كه هر چه از ما به ظلم گرفته شده باشد بازپس نمى‏ گيريم، و به همين جهت اميرالمؤمنين عليه ‏السلام وقتى به حكومت رسيد فدك را باز نگردانيد». (1).
امام كاظم عليه‏ السلام نيز در جواب همين سؤال كه چرا اميرالمؤمنين عليه ‏السلام در زمان خلافت ظاهرى خود فدك را برنگردانيد فرمود:
«ما اهل بيتى هستيم كه ولى و صاحب اختيار امور ما خداوند عزوجل است و جز او حق ما را از ظالمين بر ما نمى‏ گيرد». (2).
از همه پيشتر شخص فاطمه زهرا عليهاالسلام در خطابه‏ ى خود فرمودند: «اكنون كه سخن حق را نمى‏ پذيريد، فدك را غصب كنيد و زمام آنرا بدست بگيريد و بار آن را محكم كنيد تا روز حشر در مقابل شما درآيد. آنگاه خداوند قاضى خوب و پيامبر صلى الله عليه و آله زعيم و موعد ما قيامت خواهد بود و بسيار زود است كه پشيمان شويد و در قيامت اهل باطل زيان مى‏ كنند، و آنگاه كه پشيمان شويد براى شما سودى ندارد. هر خبرى زمانى به عمل مى‏ رسد و بزودى خواهيد دانست كه عذاب خوار كننده سراغ چه كسى مى‏ رود و چه كسى است كه عذاب دائمى بر او نازل مى‏ شود».
و نيز فرمود: «بار اين غصب را محكم ببنديد متصل به آتش برافروخته ‏ى الهى كه سوزش آن بر دلها اثر مى‏ گذارد. خدا مى‏ بيند چه مى‏ كنيد و بزودى ظالمان خواهند دانست كه به كجا باز مى‏ گردند». (3).
و اين تصريح فاطمه عليهاالسلام بود كه داد خواهى فدك را به قيامت گذاشت.