به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


دادخواهى فاطمه سلام الله علیها درباره‏ ى فدك در قيامت

فاطمه زهرا عليهاالسلام با دادگاهى كه در اين دنيا تشكيل داد غاصبين را پس از پيامبر صلى الله عليه و آله به محاكمه كشيد و آنان را بحال خود رها نكرد تا صفحات تاريخ را به نفع خود رقم بزنند. آن حضرت به محض شنيدن خبر غصب فدك فرمود: اين اولين ناجوانمردى و بدترين هتك حرمت است. قاتلهم اللَّه...! (1).
اگر فدك رفت و فاطمه عليهاالسلام شهيد شد ولى تا آخر روزگار اين صفحه‏ ى درخشنده از حق و حقيقت براى تشيع و بنام فاطمه عليهاالسلام ماند.
محاكمه‏ ى اصلى باقى مى ‏ماند كه در روز قيامت در پيشگاه پروردگار و در ديدگاه خلايق اولين و آخرين بر پا شود تا دشمن فاطمه عليهاالسلام شناخته شود و به سزاى جنايت عظيمى كه مرتكب شده برسد. هنوز حرف هاى فاطمه عليهاالسلام براى آن دادگاه مانده است، تا مردم عالم مفهوم غصب و حق‏ كشى را در شديدترين صورت آن ببينند، همان گونه كه خود فاطمه عليهاالسلام فرمود: «اكنون كه فدك را نمى ‏دهى، اين مركب زين و افسار شده و آماده را بردار تا روز قيامت وبال آن گريبانت را بگيرد...». پيامبر صلى الله عليه و آله مى ‏فرمايد: «روز قيامت كه مى‏ شود دخترم فاطمه سوار بر شترى مخصوص به محشر مى‏ آيد... او مى‏ آيد تا محاذى عرش پروردگار قرار مى‏ گيرد. آنگاه خود را از مركب بر زمين مى ‏افكند و عرضه مى‏ دارد:»خداى من و سيد من، بين من و آنان كه به من ظلم كرده ‏اند حكم فرما...«. خطاب از سوى خداوند مى ‏آيد: «اى حبيبه‏ ى من و دختر حبيب من، از من بخواه تا حاجت تو را بدهم... قسم به عزت و جلالم ظلم هيچ ظالمى
نمى‏ تواند از دادگاه عدل من بگذرد». (1).
اين ها صفحاتى از پرونده‏ ى مفتوح فدك بود كه جهات مختلف آن را نشان داد. اميدواريم اين انجام وظيفه‏ ى كوچك نيز در دفتر فدك ثبت شود و فاطمه زهرا عليهاالسلام ما را بعنوان كوچك ترين خدمتگزارانش بپذيرد و هنگام گشودن اين پرونده در روز قيامت، نام ما نيز در زمره ‏ى مدافعان فدك و طرفداران فاطمه عليهاالسلام خوانده شود.