به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


فدك ميدان درگيرى غاصبين با طرفداران فاطمه علیهاالسلام

فدك قطعه زمين يا نخلستان هائى نيست كه در بيابان هاى حجاز محدوده ‏اى را به خود اختصاص داده باشد. فدك هم محك شناخت حق و باطل و هم محك شناخت محب و مبغض است، چرا كه در يك سوى ماجرا على و فاطمه عليهماالسلام ‏اند و آنچه در اين باره براى بيدارى عقل ها لازم بوده بيان كرده ‏اند و ابهامى در آن باقى نگذاشته ‏اند، و در سوى ديگر قضيه ابوبكر و عمر و غاصبين خلافت ‏اند كه آنها هم هر چه براى گفتن داشته ‏اند بروز داده ‏اند، و در دادگاه تاريخ هر دو طرفِ محاكمه مطالب خود را بطور كامل به ميدان آورده ‏اند. زمانى به بلنداى چهارده قرن مى ‏گذرد و اين ميدان همچنان عرصه‏ ى درگيرى تنگاتنگ افراد دو جبهه است: يكى جبهه‏ اى كه براى اثبات حق فاطمه عليهاالسلام مبارزه و مقاومت كرده و مى‏ كند و ديگرى جبهه ‏اى كه براى سرپوش گذاردن بر اعمال ظالمين آل محمد عليهم ‏السلام در آن شركت كرده ‏اند.  اين روياروئى ‏ها جلوه ‏هاى مختلفى دارد، كه يكى از بارزترين مظاهر آن ميدان فدك و فداكاران آن است.