به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


محتواى دفتر فدك

پرونده‏ ى باز فدك صفحات جالبى را در خود رقم زده است. گاهى خدا و پيامبر صلى الله عليه و آله را مى‏ بينيم كه از غصب فدك خبر داده ‏اند. گاهى شكايت زهرا عليهاالسلام كنار قبر پيامبر صلى الله عليه و آله را مى‏ بينيم. گاهى اميرالمؤمنين عليه ‏السلام را مى‏ بينيم كه بر سر قبر زهرا عليهاالسلام سخن از غصب حقش بر زبان مى‏ آورد. گاهى اميرالمؤمنين و ائمه عليهم‏ السلام را نشان مى‏ دهد كه از فدك دفاع كرده ‏اند. گاهى غاصب فدك بر عليه خود اقرار يا عمل كرده است.
گاهى هم دستان غاصب بر عليه دار و دسته‏ ى خود افشاگرى كرده ‏اند. گاهى دعاى فاطمه عليهاالسلام را بر عليه غاصبين مى‏ بينيم كه به استجابت رسيده است. گاهى در زيارت فاطمه عليهاالسلام خطاب هائى حاكى از غصب فدك بر زبان مى‏ آوريم. گاهى همين سوز دل را خطاب به اميرالمؤمنين عليه‏ السلام عرضه
مى‏ داريم، و گاهى خبر از دادخواهى فاطمه عليهاالسلام در دادگاه عدل روز قيامت مى‏ شنويم.
اين صفحات هر سال آمار تازه ‏اى در خود جاى مى‏ دهد و تصوير مدافعان فاطمه عليهاالسلام و دشمنان او را در خود ضبط مى‏ كند. هر كتابى كه درباره‏ ى غصب فدك نوشته مى‏ شود و هر سخنى كه گفته ميشود اين دفتر را پر محتواتر مى‏ كند، تا روزى كه مهدى آل محمد عليهم‏ السلام بيايد و آخرين برگ اين پرونده را امضا كند. آنچه در بخش هاى گذشته‏ ى كتاب حاضر ذكر شد در واقع برگ هاى پرونده‏ ى فدك بودند. در اين بخش بعنوان آخرين قسمت كتاب، مرورى بر نكات
باقيمانده ‏ى فدك كه در بخش ‏هاى پيش ذكر نشده خواهيم داشت كه در واقع نشانگر راه بلندى است كه ماجراى فدك تاكنون به خود ديده است.