به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


فدک کجاست؟

«فدك» سرزمينى آباد در سراشيبى خيبر با چشمه‏اى پر آب و منطقه‏ ى وسيع كشاورزى و قلعه ‏اى مهم بود و نخلستان هايش از خيبر بيشتر بود.
ساكنان آن عده‏ اى از يهود بودند كه با اهل خيبر در ارتباط بودند و رئيس آنان در روز فتح آنجا مردى بنام يوشع بن نون بود.
نام اين سرزمين هم به اسم «فدك بن هام» اول كسى است كه در آنجا سكونت يافته است. (1) اين باغ ها در شمال مدينه واقع شده بود و هم اكنون نيز باقى است و فاصله‏ ى آن تا مدينه حدود 100 كيلومتر است.