به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


تأكيد بر حفظ خطابه در تاريخ شيعه

در طول تاريخ تأكيد خاصى بر حفظ متن اين خطبه بوده است كه هم يادگار مادر شيعه است و هم سند مظلوميت او، بخصوص سادات كه فرزندان حقيقى حضرت هستند، از قديم الايام بر اين امر تأكيد داشته ‏اند. چند نمونه در اين باره تقديم مى ‏شود:
1. زيد بن على بن الحسين عليه ‏السلام (از قرن اول) مى‏ گويد: «ديدم بزرگان آل ابى ‏طالب را كه خطابه ‏ى حضرت زهرا عليهاالسلام را از پدرانشان نقل مى‏ كردند و به فرزندانشان مى‏ آموختند. همچنين بزرگان شيعه آن را نقل مى‏ كردند و مورد بحث قرار مى‏ دادند».(1) .
2. على بن عيسى اربلى مى‏ گويد: «خطابه‏ ى حضرت زهرا عليهاالسلام را موافق و مخالف نقل كرده ‏اند». (2)
3. سيد عبدالحسين شرف الدين مى‏ گويد: «گذشتگان از فرزندان فاطمه و على عليهماالسلام خطبه ‏ى آن حضرت را براى ما نقل كرده ‏اند و اين رشته از زمان ائمه عليهم ‏السلام ادامه داشته است». (1).