به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


ارزش و ضرورت مقابله‏ ى نسخه ‏هاى خطابه‏ ى حضرت زهرا سلام الله علیها

خطابه ‏ى حضرت زهرا عليهاالسلام بخاطر اهميت آن از جهت شرايطى كه در آن ايراد شده و مخاطبان حضرت كه در واقع دشمنانش بوده ‏اند و نيز مطالب بلندى كه بعنوان معرفى راه هدايت در آن مطرح است و طولانى بودن متن، همه‏ ى اين جهات لزوم مقابله ‏ى متون ناقل آن را ضرورى مى ‏نمايد.
متن عربى خطابه ‏ى حضرت زهرا عليهاالسلام تاكنون به صور مختلف به چاپ رسيده است كه اكثر آنها طبق روايت كتاب احتجاج طبرسى بوده است.
لذا آماده‏ سازى متنى كامل و مقابله شده بر نسخ مى ‏تواند خلأ مهمى از ميراث فرهنگى شيعه را پر كند.