به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


راويان اصلى متن كامل خطابه‏ ى حضرت زهرا سلام الله علیها

خطابه‏ ى حضرت زهرا عليهاالسلام به بيست و دو سند براى ما نقل شده است كه اسناد معتبر هر يك در كتاب هاى مورد اعتماد ثبت شده است. راويان اصلى
خطابه‏ ى حضرت زهرا عليهاالسلام از اين قرارند:
1. حضرت زينب كبرى عليهاالسلام: اين اسناد در كتاب هاى دلائل الإمامة، انوار اليقين، بلاغات النساء و شرح نهج‏ البلاغه ابن ابى ‏الحديد و منال الطالب آمده است. ناقل از آن حضرت، امام زين‏ العابدين عليه ‏السلام است كه در روايتى امام صادق عليه ‏السلام بنقل از امام باقر عليه‏ السلام بنقل از امام سجاد عليه‏ السلام نقل كرده ‏اند، و در روايتى زيدبن على بن الحسين از پدرش نقل كرده است. در روايت ديگرى ناقل از حضرت زينب عليهاالسلام على بن عباس است، و ناقل از او پسرش عبداللَّه است.
2. امام حسين عليه ‏السلام: اين سند در كتاب هاى دلائل الإمامة و بلاغات النساء آمده و ناقل از آن حضرت امام سجاد عليه‏ السلام است، و ناقل از آن حضرت زيد بن على بن الحسين است.
3. امام باقر عليه‏ السلام: اين سند در كتاب هاى دلائل الإمامة و شرح نهج‏ البلاغة ابن ابى الحديد است، و ناقل از آن حضرت جابر بن يزيد جعفى است.
4. ابن عباس: اين سند در كتاب دلائل الإمامة آمده است، و ناقل از او عكرمه است.
5. عبداللَّه بن حسن بن حسن عليه‏السلام: اين اسناد در كتاب هاى دلائل الإمامة و بلاغات النساء و شرح نهج‏ البلاغة و الكتاب المبين آمده است.
6. عايشه: اين سند در كتاب الشافى (سيد مرتضى) و الطرائف (ابن طاووس) و مناقب (ابن مردويه) آمده است، و ناقل از او عروة بن زبير است.
7. محمد پدر هشام: اين سند در دلائل الإمامة آمده و ناقل از او پسرش هشام است.
8. عوانة: اين سند در دلائل الإمامة آمده، و ناقل از او هشام بن محمد است.
9. ابن عايشة: اين سند در الشافى (سيد مرتضى) و دلائل الإمامة آمده، و ناقلان از او محمد بن قاسم يمانى و نيز صفوانى هستند.