به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


نقشه ‏ى قتل اميرالمؤمنين علیه السلام

برخوردهاى شديد اميرالمؤمنين عليه ‏السلام اغتشاش عجيبى در افكار ابوبكر و عمر و مشاورينشان پيش آورده بود بطورى كه آنان را وادار به تصميم ‏گيري هاى شتابزده ‏اى نمود. با آنكه غاصبين به شدت از اميرالمؤمنين عليه ‏السلام وحشت داشتند ولى بالأخره تصميم بر قتل آن حضرت گرفتند.
آنان جلسه‏ اى تشكيل دادند و در بين خود گفتند: «ديديد على با ما چگونه برخورد كرد و چه مطالبى به ما گفت؟ بخدا قسم اگر يك مجلس ديگر چنين تكرار شود كار خلافت ما را به فساد مى‏ كشاند. گويا تا او زنده است چيزى بر ما گوارا نخواهد بود. ما در امان نيستيم كه پنهانى مردم را دعوت كند و عده ‏اى دعوت او را بپذيرند و به جنگ ما برخيزد، چرا كه او شجاعترين عرب است. شما خوب مى ‏دانيد كه ما نسبت به او مرتكب چه جرائمى شده ‏ايم و در حكومت پسر عمويش بر او غالب شديم در حالى كه حقى در آن نداشتيم و فدك را از همسر او گرفتيم».