به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


سؤال غاصبين از اميرالمؤمنين علیه السلام قبل از غصب فدك

ابوبكر و عمر قبل از اقدام به غصب فدك، براى آنكه كيفيت برخورد خود را تنظيم كنند، ضمن سنجش زمينه‏ ى اجتماعى آن نزد اميرالمؤمنين عليه ‏السلام آمدند و گفتند: درباره‏ ى آنچه از پيامبر صلی الله علیه و آله باقى مانده چه مى ‏گويى؟ فرمود: ما به پيامبر صلی الله علیه و آله سزاوارتريم. گفتند: حتى آنچه در خيبر است؟ فرمود: بلى، حتى آنچه در خيبر است. گفتند: حتى آنچه در فدك است؟ فرمود: آرى، حتى آنچه در فدك است.
با شنيدن اين سخنان برآشفتند و گفتند: بخدا قسم چنين كارى نخواهد شد مگر آنكه گردن هاى ما با ارّه قطع شود!!
و با اين گفته تصميم جدى خود بر غصب فدك را صراحتاً اعلام داشتند.