به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


جعل حديث براى غصب فدك

يكى از پيش‏ بينى‏ هاى ابوبكر و عمر درباره‏ ى فدك، آماده ساختن مدركى جعلى براى هدف شومشان بود. براى اين منظور از مطرح كردن جنبه‏ هاى معنوى استفاده كردند كه انبيا عليهم ‏السلام درهم و دينارى باقى نمى‏ گذارند و فقط علم و حكمت از خود به يادگار مى‏ گذارند، و نتيجه گرفتند كه هر چيزى از اموال دنيا از پيامبر صلی الله علیه و آله باقى بماند قابل تملك نيست و صدقه است. اين حديث جعلى بصورت جمله‏ ى «نحن معاشر الانبياء لانورث...» مطرح شد و ظاهر فريبنده ‏اى داشت.