به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


شاهد بر حديث جعلى از خانواده ‏ى غاصبين

بهمين جهت كسى جز مجموعه‏ ى داخلى خود پيدا نكردند و شاهد ماجرا را عايشه و حفصه بعنوان دو همسر پيامبر صلى الله عليه و آله در نظر گرفتند كه اگر كسى منكر شد ادعا كنند بخاطر ارتباط بيشتر با آن حضرت، مطلب را در جايى شنيده ‏اند كه ديگران نبوده‏ اند!
نكته‏ ى جالبى كه جلب توجه مى ‏كند آنست كه در اينجا كسى نگفت: شهادت اين دو زن جلب نفع براى خانواده خودشان است در حاليكه اين مطلب را در شهادت اميرالمؤمنين عليه ‏السلام براى فدك حضرت زهرا عليهاالسلام صريحاً گفتند.