به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


چرا فقط از فاطمه سلام الله علیها دليل مى‏ خواهند؟

عمر گفت: اى دختر محمد! بر ادعاى خود دليل بياور! حضرت فرمود: چطور سخن جابر بن عبداللَّه و جرير بن عبداللَّه را بدون آنكه از آنان دليل بخواهيد قبول كرديد (2).
در حاليكه دليل من در كتاب خدا است؟
عمر گفت: جابر و جرير چيز كم ارزشى را مى‏ خواستند ولى تو مسئله‏ ى عظيمى را ادعا مى‏ كنى كه مهاجر و انصار با آن مرتد مى‏ شوند!!
حضرت فرمود: مهاجرين به كمك پيامبر صلى الله عليه و آله و اهل بيتش به دين خدا هجرت كردند و انصار هم با ايمان به خدا و رسول و ذوى‏ القربى احسان كردند. بنابراين اگر هجرتى بوده بسوى ما بوده و اگر نصرتى بوده به ما يارى كرده‏ اند و تابعين هم بوسيله ما تابع شده‏ اند. هركس هم از دين مرتد مى‏ شود به سوى جاهليت بازگشته است.
عمر گفت: اين سخنان باطل را كنار بگذار، شاهدانى را حاضر كن كه به اين سخن تو (درباره‏ ى فدك) شهادت دهند!