به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


شاهدان حضرت زهرا سلام الله علیها بر ملكيت فدك

حضرت زهرا عليهاالسلام در همان مجلس ماند و كسى را فرستاد تا اميرالمؤمنين و امام حسن و امام حسين عليهم‏ السلام و ام‏ايمن و اسماء بنت عميس (كه همسر ابوبكر بود) آمدند و به همه‏ ى آنچه حضرت زهرا عليهاالسلام فرموده بود شهادت دادند.
از جمله ام‏ايمن چنين گفت: از پيامبر صلی الله علیه و آله شنيدم كه مى ‏فرمود: «فاطمه سيده‏ ى زنان اهل بهشت است». آيا كسى كه سيده‏ ى زنان بهشت است چيزى را كه مالك نباشد ادعا مى‏ كند؟ من نيز زنى از اهل بهشتم و من هم به آنچه از پيامبر صلى الله عليه و آله نشنيده باشم شهادت نمى‏ دهم.
گفت: اى ام‏ايمن، اين قصه‏ ها را كنار بگذار، به چه چيزى شهادت مى‏ دهى؟ ام‏ايمن گفت: اى ابوبكر شهادت نخواهم داد تا درباره‏ ى آنچه پيامبر صلى الله عليه و آله فرموده از تو اقرار بگيرم. تو را بخدا قسم مى‏ دهم، آيا مى‏ دانى كه پيامبر صلى الله عليه و آله فرموده است: «ام‏ايمن از اهل بهشت است«؟ ابوبكر گفت: بلى. ام‏ايمن گفت: اكنون شهادت مى‏ دهم كه جبرئيل نزد پيامبر صلى الله عليه و آله آمد و گفت: خداوند تعالى مى‏ فرمايد: »وَ آتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ«، »به كسى كه با تو قرابت دارد حقش را عطا كن«. پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: منظور از »ذو القربى« كيست؟ جبرئيل، از پروردگار سؤال كن كه اينان كيستند؟ عرض كرد: ذوى القربى فاطمه عليهاالسلام است. پيامبر صلى الله عليه و آله فدك را به امر پروردگار به فاطمه عليهاالسلام داد، و او آنرا تحويل گرفت و قبول كرد.
سپس پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: اى ام‏ايمن و اى على، شاهد باشيد. سپس اميرالمؤمنين و امام حسن و امام حسين عليهم‏ السلام و اسماء هم نظير سخن ام‏ايمن درباره‏ ى ملكيت فدك شهادت دادند.