به نام خداوند همه مِهر مِهروَرز
 

نتيجه محاكمه‏‌ى اول فدك

سپس اميرالمؤمنين عليه‌‏السلام به حضرت زهرا عليهاالسلام فرمود: بازگرد تا خداوند بين ما حكم كند و هم او بهترين حكم كنندگان است.
حضرت زهرا عليهاالسلام به حال غضب برخاست و فرمود: خدايا! اين دو به حقّ دختر پيامبرت ظلم كردند. خدايا به شدت اينان را مأخوذ فرما.
سپس حضرت زهرا عليهاالسلام محزون و گريان از نزد آنان بيرون آمد.

نصرت طلبى حضرت زهرا و اهل‏‌البيت علیهم‌السلام در سايه‏‌ى فدك

اقدامى كه هيچ‌كس -نه غاصبين و نه مردم- انتظارش را نداشتند اين بود كه اميرالمؤمنين و حضرت زهرا و امام حسن و امام حسين عليهم‏‌السلام دست جمعى حركت كنند و بر در خانه‏‌ى مهاجرين و انصار بيايند و از آنان درباره‏‌ى حقوق از دست رفته‏‌ى خود كمك بخواهند.
اين اقدام معرفى خوبى براى مردم بود كه هم خود را بشناسند و هم آيندگان آنان را بشناسند. مردمى كه درِ خانه‌‏ى خود را باز مى‏‌كردند و خود را با تنها يادگار پيامبرشان روبرو مى‏‌ديدند از هر جهت عاجز مى‌‏شدند و از نظر اعتقادى و اخلاقى و وجدانى خود را محكوم مى‏‌يافتند.ضربه‏‌ى مؤثر نصرت طلبى خاندان وحى، عنوان مقاله‌ بعدی است.