به نام خداوند همه مِهر مِهروَرز

برخورد خاص حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها با معاذ بن جبل

حضرت به معاذ بن جبل يكى از بنيان‌گذاران سقيفه رسيد و فرمود: اى معاذ بن جبل! من بعنوان كمك خواهى نزد تو آمده‏‌ام و تو با پيامبر صلى‌الله‌عليه‌وآله بيعت كردى كه او و فرزندانش را يارى كنى و آن‌چه از خود و فرزندانت دفع مى‏‌كنى از آنان نيز دفع كنى.
اكنون ابوبكر فدك را غصب كرده و نماينده‏‌ى مرا از آن اخراج نموده است.
معاذ گفت: ديگرى هم با من هست؟ فرمود: نه، هيچ‌كس به من پاسخ مثبت نداد. معاذ گفت: كمك من به كجا مى‏‌رسد؟!
حضرت زهرا عليهاالسلام از نزد معاذ بيرون آمد و فرمود:
«ديگر با تو سخن نمى‏‌گويم تا نزد پيامبر صلى‌الله‌عليه‌وآله بروم. بخدا قسم كلمه‌اى با تو حرف نمى‏‌زنم تا من و تو نزد پيامبر صلى‌الله‌عليه‌وآله جمع شويم».احتجاج حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها نزد ابوبکر، عنوان مقاله‌ بعدی است.