به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز

 
برخورد خاص حضرت زهرا سلام الله علیها با معاذ بن جبل

حضرت به معاذ بن جبل يكى از بنيانگذاران سقيفه رسيد و فرمود: اى معاذ بن جبل، من بعنوان كمك خواهى نزد تو آمده‏ ام و تو با پيامبر صلى الله عليه و آله بيعت كردى كه او و فرزندانش را يارى كنى و آنچه از خود و فرزندانت دفع مى‏ كنى از آنان نيز دفع كنى.
اكنون ابوبكر فدك را غصب كرده و نماينده‏ ى مرا از آن اخراج نموده است.
معاذ گفت: ديگرى هم با من هست؟ فرمود: نه، هيچكس به من پاسخ مثبت نداد. معاذ گفت: كمك من به كجا مى‏ رسد؟!
حضرت زهرا عليهاالسلام از نزد معاذ بيرون آمد و فرمود:
«ديگر با تو سخن نمى‏ گويم تا نزد پيامبر صلى الله عليه و آله بروم. بخدا قسم كلمه ‏اى با تو حرف نمى‏ زنم تا من و تو نزد پيامبر صلى الله عليه و آله جمع شويم».