به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


استدلال حضرت زهرا علیها السلام نزد ابوبكر

اميرالمؤمنين عليه ‏السلام به حضرت زهرا عليهاالسلام فرمود: نزد ابوبكر برو در حاليكه تنها باشد، چرا كه از عمر زودتر منفعل مى‏ شود.
نزد او برو و چنين بگو: ادعاى مقام پدرم و خلافت او را كرده ‏اى و جاى او نشسته ‏اى؟ اگر فدك ملك تو هم بود و من از تو مى‏ خواستم كه آنرا به من ببخشى بر تو واجب بود آنرا به من بدهى.
حضرت زهرا عليهاالسلام نزد ابوبكر آمد و اين مطالب را به او فرمود.